Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

MPZP Wrocław - sprawdź miejscowy plan miasta Wrocław

Posiadasz działkę lub planujesz zakup działki budowlanej w mieście Wrocław? Przed inwestycją sprawdź zapisy planu zagospodarowania przestrzennego MPZP Wrocław.

Zobacz więcej interesujących tematów. Przejdź na: Geoportal Wrocław.

MPZP Wrocław
Mapa MPZP miasta Wrocław

Co to jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Jeżeli planujesz budowę lub zakup działki obowiązkowo sprawdź plan zagospodarowania przestrzennego miasta Wrocław. Dowiedz się Jak sprawdzić miejscowy plan zagospodarowania w Wrocławiu.

MPZP Wrocław

Zespół specjalistów portalu Na Mapie na bieżąco aktualizuje plany miejscowe w Geoportalu miasta Wrocław i uzupełnia bazę o nowe plany. Rejestr MPZP Wrocław prowadzimy i uzupełniamy skrupulatnie od wielu lat. Znajdziesz w nim obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego z obszaru Wrocławia. Dane o aktualnych planach miejscowych pochodzą z bazy urzędu miasta Wrocław.

Sprawdź, ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w mieście Wrocław i jakie plany zostały ostatnio uchwalone.

Sprawdź plan zagospodarowania przestrzennego Wrocław obowiązujący na konkretnej działki w Portalu OnGeo.pl

Z Raportu o terenie dowiesz się, czy dla obszaru wybranej działki jest uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a jeśli tak to:

  • Jakie jest przeznaczenie działki w MPZP,
  • Otrzymasz link do właściwej uchwały MPZP miasta Wrocław z dodatkowymi informacjami,

W Raporcie znajdziesz również szereg istotnych informacji o działce i jej sąsiedztwie, m.in: uzbrojenie terenu w media, informacje z ewidencji gruntów, zagrożenia i uciążliwości oraz otoczenie i dostęp do usług. Zobacz przykładowy Raport o terenie .

Jak pobrać Raport o terenie?

Wejdź na stronę ongeo.pl

Wejdź na stronę internetową ongeo.pl i wybierz zakładkę Raporty o Terenie.

Możesz też kliknąć bezpośrednio w link https://ongeo.pl/raporty .

Wyszukiwanie działki

Wybierz działkę, która Cię interesuje. Możesz to zrobić na jeden z trzech sposobów:

  • znaleźć ją po numerze ewidencyjnym,
  • wpisać adres działki,
  • zaznaczyć działkę na mapie.
Formularz wyboru tematów do analizy

Zdecyduj, które informacje znajdą się w Twoim raporcie.

Opłata za raport przelew on-line

Zatwierdź i opłać Raport o Terenie za pomocą przelewu on-line.

Płacisz tylko za te informacje, które Cię interesują!

Raport o terenie w wygodnym formacie

Pobierz raport, by poznać potencjał działki.

Wystarczy, że klikniesz w link przesłany na maila.

Zobacz jak wygląda przykładowy Raport o terenie.

Statystyki dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego Wrocławia

Zestawienie statystyk miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Wrocławia

0

612 plany zagospodarowania przestrzennego obowiązujące w mieście Wrocław, w tym zawierają się zmiany do planów, uchylenia mpzp Wrocław, wyroki sądów, rozstrzygnięcia nadzorcze i inne.

0 ha

18019 ha to powierzchnia zajmowana przez plany zagospodarowania przestrzennego Wrocławia.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta Wrocław - statystyki
Powierzchnia uchwalonych MPZP w mieście Wrocław z podziałem na lata

Rejestr MPZP Wrocław

Poniżej przedstawiamy tabelę rejestr wybranych MPZP Wrocław. Jeżeli chcesz sprawdzić plan dla swojej działki, skorzystaj z usługi Raport o terenie w portalu OnGeo.pl .

Nazwa uchwały MPZPNr uchwałyData uchwalenia
Obwieszczenie Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XXXVI/830/12 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Biskupiej we Wrocławiu.XXXVI/830/12 t.j.9-2-2023
Uchwała nr LXIV/1672/23 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie alei Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego i ulicy Piołunowej we Wrocławiu.LXIV/1672/2319-1-2023
Uchwała nr LXI/1596/22 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Tadeusza Zielińskiego, Nasypowej i Swobodnej we Wrocławiu.LXI/1596/2224-11-2022
Uchwała nr LXI/1593/22 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Grochowej i Ołowianej we Wrocławiu.LXI/1593/2224-11-2022
Uchwała nr LXI/1595/22 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Swojczyckiej i Marca Polo we Wrocławiu.LXI/1595/2224-11-2022
Uchwała nr LXI/1594/22 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie estakady Gądowianki oraz ulic Strzegomskiej i Nowodworskiej we Wrocławiu.LXI/1594/2224-11-2022

Kto odpowiada za uchwalanie miejscowych planów w Wrocławiu?

Za prowadzenie rejestru MPZP Wrocław odpowiada prezydent miasta Wrocław. Do jego obowiązków należy m.in. uchwalanie nowych planów i wprowadzanie zmian do istniejących planów. W przypadkach gdy dla danej działki plan zagospodarowania przestrzennego Wrocław nie obowiązuje, to urząd miasta Wrocław wydaje decyzję o warunkach zabudowy. Dokładna procedura związana z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy w Wrocławiu została opisana w artykule: Decyzja o warunkach zabudowy procedura formalna .

Analizuj zmiany zagospodarowania terenu w mieście Wrocław z lotu ptaka dzięki archiwalnym zdjęciom lotniczym!

Chciałbyś zobaczyć, jak zmieniało się zagospodarowanie terenu dla dowolnej działki w mieście Wrocław na przestrzeni lat? Nasza usługa archiwalnego raportu lotniczego pomoże Ci lepiej zrozumieć rozwój terenów objętych planami zagospodarowania Wrocławia. Dzięki unikalnym archiwalnym zdjęciom lotniczym z różnych okresów będziesz mógł śledzić zmiany urbanistyczne, inwestycje publiczne i rozwój dzielnic. Wykorzystaj tę cenną wiedzę i skorzystaj z naszego raportu lotniczego, aby zgłębić historię miejscowych planów i zrozumieć ich wpływ na tereny miasta Wrocław!

Dowiedz się więcej o usłudze: Raport archiwalnych zdjęć lotniczych!

Pobierz wniosek lub zaświadczenie dotyczące MPZP Wrocław