Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Wrocław  sprawdź informacje Na Mapie miasta Wrocław

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej miasta Wrocław.

Mapa Geoportal Wrocław
herb miasta Wrocław

Dane urzędu

Urząd Miejski Wrocławiaul. pl. Nowy Targ 1 do 8Wrocław, 50-141

Tel: 71 7777777

Fax: 71 7778655

Elektroniczna skrzynka podawcza: /umwroclaw/skrytka

E-mail: kum@um.wroc.pl

Powiat: wrocławski

Województwo: dolnośląskie

Numer TERYT miasta Wrocław: 0264011

Witryna: www.wroclaw.pl

Władze lokalne: Prezydent Jacek Sutrykkum@um.wroc.pl

Miasto Wrocław w liczbach

Powierzchnia miasta Wrocław*

293 km2

106 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców miasta Wrocław*

641 928 mieszkańców

4 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia miasta Wrocław*

2 192 mieszkańców na km2

29 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Wrocław

Geoportal Wrocław prezentuje dane zgromadzone w postaci gotowych kompozycji mapowych, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki.

Dostęp do danych Geoportalu Wrocław

Jak powstał Geoportal miasta Wrocław?

Geoportal Wrocław powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu miasta Wrocław, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie.

Geoportal Wrocław umożliwia pozyskanie danych geodezyjnych oraz planistycznych, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych miasta Wrocław

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Wrocław?

 • Państwowy rejestr granic;
 • Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny odpowiedni dla miasta Wrocław;
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska;
 • Rejestr MPZP miasta Wrocław;
 • Rejestr wydanych pozwoleń miasta Wrocław;
 • Ewidencja Miejscowości Ulic i Adresów miasta Wrocław;
 • Inne rejestry dostępne za pośrednictwem Geoportalu Wrocławia.
Informacje na Geoportalu Wrocław

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Wrocław?

 • Rejestr działek ewidencyjnych miasta Wrocław;
 • Rejestr form ochrony przyrody występujących w mieście Wrocław;
 • Rejestr MPZP Wrocław;
 • Mapa działek ewidencyjnych miasta Wrocław;
 • Mapa Topograficzna miasta Wrocław;
 • Mapa Solarna miasta Wrocław;
 • Mapa zieleni, zbiorników i cieków wodnych w mieście Wrocław;
 • Mapa z numerami budynków, adresami i nazwami miejscowości.
Korzyści z Geoportalu Wrocław

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Wrocław?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Wrocław.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu miasta Wrocław łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Wrocławiu. W zależności od wybranej kompozycji mapy Wrocławia zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w mieście Wrocław, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Wrocław oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych miasta Wrocław. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Wrocławia możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Wrocławia. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów miasta Wrocław. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana, uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Wrocław.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Wrocławiu.

  Geoportal miasta Wrocław posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny miasta Wrocław. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Wrocławiu sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny miasta Wrocław przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Wrocławiu.

  W Geoportalu Wrocław przedstawiamy informacje z rejestru MPZP miasta Wrocław. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Wrocławiu. W zakładce dotyczącej MPZP miasta Wrocław zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni miasto Wrocław, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru miasta Wrocław oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w mieście Wrocław.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach miasta Wrocław. Sprawdzisz, czy na obszarze miasta Wrocław są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach miasta Wrocław podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w mieście Wrocław.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Wrocławiu. W Geoportalu miasta Wrocław udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Wrocławiu wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w mieście Wrocław.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w mieście Wrocław. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

Geoportal Wrocław dla mieszkańców

Geoportal Wrocław jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Wrocław. Na mapie Wrocławia sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu miasta Wrocław mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Wrocław. Korzystając z map Geoportalu miasta Wrocław w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu miasta Wrocław są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu miasta Wrocław dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Wrocław dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować

poprawki Senatu przywracające 500 m od wiatraków

Odrzucono poprawki Senatu przywracające 500 m od wiatraków

Przejdź do wpisu