Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Wrocław  sprawdź informacje  Na Mapie miasta Wrocław

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej miasta Wrocław.

Mapa Geoportal Wrocław
Mapa z granicą miasta Wrocław
herb miasta Wrocław

Dane urzędu

Urząd Miejski Wrocławiapl. Nowy Targ 1-8Wrocław, 50-141

Tel: 71 7777777

Fax: 71 7778655

Elektroniczna skrzynka podawcza: /umwroclaw/SkrytkaESP

E-mail: kum@um.wroc.pl

Powiat: Wrocław

Województwo: dolnośląskie

Numer TERYT miasta Wrocław: 0264011

Witryna: www.wroclaw.pl

Władze lokalne: Prezydent Jacek Sutrykkum@um.wroc.pl

Poznaj raporty: archiwalne zdjęcia lotnicze oraz zdjęcia satelitarne Wrocławia

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych miasta Wrocław to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w mieście Wrocław na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Wrocławia, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej o Raporcie lotniczym.

Raport zdjęć satelitarnych to usługa, dostarczająca obrazów obszaru Wrocławia, zdobytych za pomocą nowoczesnych satelitów. Cyklicznie wykonywane, w krótkich odstępach czasu zdjęcia satelitarne pozwalają zaobserwować zmiany w zagospodarowaniu terenu.

Dowiedz się więcej o Raporcie satelitarnym.

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Wrocławia

Miasto Wrocław w liczbach

Powierzchnia miasta Wrocław*

293 km2

106 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców miasta Wrocław*

641 928 mieszkańców

4 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia miasta Wrocław*

2 192 mieszkańców na km2

29 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Wrocław

Geoportal Wrocław prezentuje dane zgromadzone w postaci interaktywnych map miasta Wrocław, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki w mieście Wrocław.

Dostęp do danych Geoportalu Wrocław

Jak powstał Geoportal miasta Wrocław?

Geoportal Wrocław powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu miasta Wrocław, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie miasta Wrocław.

Geoportal Wrocław umożliwia pozyskanie danych EGIB miasta Wrocław oraz miejscowych planów zagospodarowania miasta Wrocław, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych miasta Wrocław

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Wrocław?

Informacje na Geoportalu Wrocław

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Wrocław?

Korzyści z Geoportalu Wrocław

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Wrocław?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Wrocław.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu miasta Wrocław łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Wrocławiu. W zależności od wybranej kompozycji mapy Wrocławia zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w mieście Wrocław, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Wrocław oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych miasta Wrocław. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Wrocławia możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Wrocławia. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów miasta Wrocław. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana , uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Wrocław.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Wrocławiu.

  Geoportal miasta Wrocław posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny miasta Wrocław. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Wrocławiu sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny miasta Wrocław przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Wrocławiu.

  W Geoportalu Wrocław przedstawiamy informacje z rejestru MPZP miasta Wrocław. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Wrocławiu. W zakładce dotyczącej MPZP miasta Wrocław zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni miasto Wrocław, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru miasta Wrocław oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w mieście Wrocław.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach miasta Wrocław. Sprawdzisz, czy na obszarze miasta Wrocław są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach miasta Wrocław podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w mieście Wrocław.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Wrocławiu. W Geoportalu miasta Wrocław udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Wrocławiu wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w mieście Wrocław.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w mieście Wrocław. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

 • Informacje o sieciach uzbrojenia terenu w media w mieście Wrocław.

  Dowiesz się o sieciach infrastruktury technicznej w mieście Wrocław, jakie są dostępne: prąd, gaz, woda, kanalizacja. Jaki procent mieszkańców korzysta z poszczególnych sieci uzbrojenia terenu w mieście Wrocław. Kto zarządza poszczególnymi sieciami uzbrojenia terenu w mieście Wrocław.

 • Zabytki w mieście Wrocław

  Przedstawiamy wykaz zabytków w mieście Wrocław. Poznasz informacje o liczbie miejsc zabytkowych w mieście Wrocław oraz najważniejsze informacje o nich. Przedstawiamy statystyki dotyczące rodzajów zabytków w mieście Wrocław.

 • Informacje o wyborach w mieście Wrocław

  Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące wyborów w mieście Wrocław. Prezentujemy listy kandydatów, miejsca lokali wyborczych w mieście Wrocław i wiele istotnych informacji.

Geoportal Wrocław dla mieszkańców

Geoportal Wrocław jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Wrocław. Na mapie Wrocławia sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu miasta Wrocław mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Wrocław. Korzystając z map Geoportalu miasta Wrocław w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu miasta Wrocław są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu miasta Wrocław dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Wrocław dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować