Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Wrocław w liczbach

Geoportal Wrocław

Najważniejsze statystyki GUS dla miasta Wrocław

Wrocław, miasto w województwie dolnośląskim, powiat Wrocław .

Powierzchnia miasta Wrocław wynosi 293 km2, zajmuje 106 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.

Miasto Wrocław zamieszkuje 641 928 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 4 gmina w Polsce.

Gęstość zaludnienia w mieście Wrocław wynosi 2 192, jest 29 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.

Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące miasta Wrocław. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak miasto Wrocław prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się miasto Wrocław.

StatystykaWartość Pozycja w Rankingu Gmin
Powierzchnia ogółem w km2 miasta Wrocław: 293106
Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w mieście Wrocław: 11,3820
Lesistość w % w mieście Wrocław: 7,72091
Ludność na 1 km2 w mieście Wrocław: 2 19229
Liczba ludności ogółem w mieście Wrocław: 641 9284
Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w mieście Wrocław: -1,5844
Stopa bezrobocia 2019r. w mieście Wrocław: 0,0-
Stopa bezrobocia 2020r. w mieście Wrocław: 2,8-
Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w mieście Wrocław: 22,78-
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w mieście Wrocław: 45,4-
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w mieście Wrocław: 19927
Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w mieście Wrocław: 10,660
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w mieście Wrocław: 111,2-
Szkoły podstawowe ogółem w mieście Wrocław: 1375
Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w mieście Wrocław: 19223
Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w mieście Wrocław: 987,3289
Przedszkola bez specjalnych w mieście Wrocław: 2025
Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w mieście Wrocław: 547,027
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w mieście Wrocław: 68,42261
Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w mieście Wrocław: 1,41781
Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w mieście Wrocław: 10 2003
Ceny mieszkań na rynku wtórnym w mieście Wrocław: 7 359-
Ceny mieszkań ogółem w mieście Wrocław: 7 144-
Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w mieście Wrocław: 6 920-
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w mieście Wrocław: 86,41598
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w mieście Wrocław: 88,4179
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w mieście Wrocław: 86,4695
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w mieście Wrocław: 88,4285
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w mieście Wrocław: 0,02167
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w mieście Wrocław: 0,01986

Źródłem danych statystycznych dla miasta Wrocław jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla miasta Wrocław, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu miasta Wrocław. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.